Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

Anh Còn Nợ Em.- HTMH is singing

Anh Còn Nợ  Em.
*Nhạc:Anh Bằng (Phổ Thơ:Phan Thành Tài)
*Tiếng hát: Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Thực hiện Sideshow: Trần Dã C29 KBC 4027.

  https://www.youtube.com/watch?v=hICsedrMrYA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bốn Mùa Trong Tôi (Nhạc)

B ố n Mùa Trong Tôi Thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh.   Nhạc: Trần Hữu Bích.   Trình bày: Nhóm Mây Trắng https://www.youtube.com/watch?...