Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Đời là vạn ngày sầu (HTMH is singing)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

THƯƠNG LẮM ĐÀ LẠT ƠI (Nhạc)

     THƯƠNG LẮM ĐÀ LẠT ƠI.      Thơ: Hồ Thụy Mỹ Hạnh      Nhạc: Trần Hữu Bích      Ca sỹ: Ngọc Ánh